โปรโมชั่น อะมิโน สาหร่าย แคลเซียม โบรอน

อ่าน 3848

โปรโมชั่นพิเศษ
 
บอร์นซีน่า (อะมิโน+สาหร่ายเข้มข้น)
และ
บอร์นวิน (อะมิโน+แคลเซียม โบรอน)

 
รายการ 10 ลัง แถม 1ลัง
สามารถคละกันได้ เลือกตัวแถมได้
 
บอร์นซีน่า บอร์นวิน
 
บอร์นซีน่า (อะมิโน+สาหร่ายสกัด)1ลิตรx12 รายการ10แถม1
 
 
 • ราคาพิเศษ : 160.00 ฿
 • ยี่ห้อ : บ.บอร์น อโกรไซอนซ์ จำกัด ผลิตโดย บ.ฟอกซ์ฟอมูเลท จำกัด
 • รุ่น : 1ลิตร x12
 •  
  รายการ 10 แถม 1

  ใบรับแจ้งเลขที่ รส.617/2557 (กรมวิชาการเกษตร)

  บอร์นซีน่า
  อะมิโน+สาหร่ายสกัดเข้มข้น
   
  ส่งเสริมการออกดอก ติดผลดก ลดการหลุดร่วง ฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว

  คุณสมบัติ   ประกอบด้วยสารสกัดจากสาหร่าย ธาตุอาหารแมกนีเซียม โบรอน และ สารอะมิโน ในรูปของเหลวเข้มข้น มีองค์ประกอบของ ออกซินและไซโตไคนิน A/c ration ในอัตรส่วนที่เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อพืชช่วยให้เกิดการเพิ่มจำนวนเซลล์ที่จุดเจริญเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างยอดใหม่ กระตุ้นการทำงานภายในต้นพืช ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

   
  ปริมาณธาตุอาหารรอง ปริมาณธาตุอาหารเสริม
  แมกนีเซียม(MgO).............3.50% โบรอน(B)....................1.4%

  ประโยชน์
  ช่วยให้พืชแตกตาดอก เพิ่มจำนวนดอก ดอกสมบูรณ์แข็งแรง
  ช่วยการผสมเกสร เพิ่มการติดผล ลดปัญหาการหลุดร่วงของผล
  ช่วยกระตุ้นการแตกรากใหม่ที่ปลายราก หรือ รากขนอ่อน จำนวนมาก ทำให้พืช     ดูดปุ๋ยและนำ้ได้ดีขึ้น
  ช่วยฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว หลังสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น ร้อนจัด         หนาวจัด ขาดน้ำ และน้ำท่วมขัง

  อัตราและวิธีการใช้  บอร์นซีน่า

    สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก
 
บอร์นวิน (อะมิโน /แคลเซียม+โบรอน+แมกนีเซียม) 1ลิตรx12 รายการ10แถม1
 
 
 • ราคาพิเศษ : 160.00 ฿
 • ยี่ห้อ : บ.บอร์น อโกรไซแอนซ์ จำกัด ผลิตโดย บ.ฟ็อกซ์ ฟอร์มูเลท จำกัด
 • รุ่น : 1ลิตร x12
 • รายการ 10 แถม 1

  ใบรับแจ้งเลขที่ รส.1772/2557 (กรมวิชาการเกษตร)

  บอร์นวิน
  แคลเซียม+โบรอน+แมกนีเซียม
   
  ช่วยผสมเกสร ติดผลดก ลดปัญหาผลแตก ใส้กลวง

  คุณสมบัติ   ประกอบด้วยธาตุอาหาร แคลเซียม แมกนีเซียม โบรอน และสารอะมิโนในรูปของเหลวเข้มข้นที่ละลายน้ำได้ดีเยี่ยม จึงสามารถจับเกาะติดใบพืชได้ดี ไม่เป็นอันตรายต่อพืช อัตราใช้น้อย แต่มีประสิทธิภาพสูง ละลายน้ำง่าย ไม่อุดตันหัวฉีด

   
  ปริมาณธาตุอาหารรอง ปริมาณธาตุอาหารเสริม
  แมกนีเซียม(MgO)............1.50% โบรอน(B)....................0.34%
  แคลเซียม(CaO)...............9.27%  

  ประโยชน์
  ช่วยให้เกสรสมบูรณ์ แข็งแรง การผสมเกสรดี เพิ่มการติดผล
  ช่วยให้ขั้วดอกและผล แข็งแรง ลดปัญหาการหลุดร่วงของดอกและผล
  ช่วยให้ผนังเซลล์พืชหนา แข็งแรง ลดปัญหาผลแตก ไส้กลวง
  สารอะมิโน ช่วยสร้างโปรตีนที่จำเป็นต่อการเจิรญเติบโตของปลายยอดและปลาย   ราก

  อัตราและวิธีการใช้  บอร์นวิน 
    สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก