โปรโมชั่น คู่ขวัญนาข้าว

อ่าน 1904
 
รายการพิเศษ 6ลัง แถม ทองคำหนัก 1 สลึง

สามารถคละกันได้ ธันเดอร์กรีน และ ธันเดอร์โกลด์

 
  ราคา 380.฿

สินค้าจัดรายการ
6 ลัง แถม ทองคำ หนัก 1 สลึง

 
 • ประโยชน์: แก้ปัญหาข้าวรากดำ ไม่กินปุ๋ย ช่วยเสริมสร้างให้พืชเจริญเติบโต กระตุ้นระบบรากให้ดูดน้ำและอาหารจากดินได้ดี เร่งต้นแตกกอดี
  พืชที่ใช้: พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก นาข้าว
  วิธีใช้: 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 •  
 • ราคา 380.฿
 •  
 • สินค้าจัดรายการ
  6ลัง แถม ทองคำ หนัก 1สลึง

  สินค้าคุณภาพ จากเกษตรเซ็นเตอร์

  'ฮอร์โมน น้ำสีเหลืองทอง สูตรเข้มข้น'

  ประโยชน์จากการใช้ ธันเดอร์โกล์ด  7ประการ

  1.ใช้ในนาข้าว เพิ่มน้ำนม เร่งแป้ง เพิ่มน้ำหนัก
  2.สำหรับข้าวตั้งท้อง ข้าวออกรวง กระตุ้นการออกรวง รวงยาวใหญ่ เมล็ดเต่งใส น้ำหนักดี เพิ่มปริมาณคุณภาพ และผลผลิต
  3.ส่งเสริมการออกรวง ป้องกันโรคใบเหลือง เมล็ดเต่งเต็มใส ไม่ลีบ ต้านทานสภาวะอากาศแล้ง และหนาวเย็นได้ดี
  4.เพิ่มการสะสมอาหาร ขยายขนาดเมล็ด น้ำหนักมาก เปอร์เซ็นต์แป้งสูง
  5.เพิ่มกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในลำต้น ช่วยลดสภาวะความเครียดของพืช ป้องกันการหลุดร่วง
  6.ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแห้งและน้ำตาลในการเจริญเติบโต
  7.ช่วงเร่งอายุการเก็บเกี่ยว เพิ่มผลผลิต

  วิธีการและอัตราการใช้ ธันเดอร์โกล์ด
  เริ่มใช้ ธันเดอร์โกล์ด เมื่อข้าวเีริ่มต้องท้อง อัตรา 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร ทุก7-15วัน

  วิธีเก็บรักษา ธันเดอร์โกล์ด
  เก็บ ธันเดอร์โกล์ด ในที่ร่มและเย็น ในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท ห่างจากแสงแดดและความร้อน